รศ. ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน

Assoc. Prof. Dr.Warunun Inthakon

อาจารย์


Room

MB2232

Telephone

053-943326 # 150

Email

Website

Education Background


วท.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548   

Research Area


 Fixed Point Theory

Research Field


- Analysis
- Fixed Pointผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Thongpaen P., Kaewkhao A., Phudolsitthiphat N., Suantai S., Inthakon W., Weak and strong convergence theorems for common attractive points of widely more generalized hybrid mappings in hilbert spaces, Mathematics, 9, (2021),2491.

2.) Sarnmeta P., Inthakon W., Chumpungam D., Suantai S., On convergence and complexity analysis of an accelerated forward–backward algorithm with linesearch technique for convex minimization problems and applications to data prediction and classification, Journal of Inequalities and Applications, 2021, (2021),141.

3.) Thongpaen P., Suantai S., Inthakon W., Strong convergence theorems for common attractive points of widely more generalized hybrid mappings in hilbert spaces, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 22, (2021),715-722.

4.) Thongpaen P., Inthakon W., Common attractive points theorems of widely more generalized hybrid mappings in hilbert spaces, Thai Journal of Mathematics, 18, (2020),861-869.

5.) Inthakon W., Suantai S., Sarnmeta P., Chumpungam D., A new machine learning algorithm based on optimization method for regression and classification problems, Mathematics, 8, (2020),1007.

6.) Prommai T., Kaewkhao A., Inthakon W., Common fixed point theorems for firmly nonspreading mappings and quasi-nonexpansive mappings in CAT(0) spaces, Thai Journal of Mathematics, 2020, (2020),293-301.

7.) Niyamosot N., Inthakon W., Strong convergence of the shrinking projection method for the split equilibrium problem and an infinite family of relatively nonexpansive mappings in banach spaces, Thai Journal of Mathematics, 2020, (2020),191-205.

8.) Inthakon W., Niyamosot N., The split equilibrium problem and common fixed points of two relatively quasi-nonexpansive mappings in Banach spaces, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 20, (2019),685-702.

9.) Kaewkhao A., Inthakon W., Kunwai K., Attractive points and convergence theorems for normally generalized hybrid mappings in CAT(0) spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2015, (2015),96.

10.) Kunwai K., Kaewkhao A., Inthakon W., Properties of attractive points in cat(0) spaces, Thai Journal of Mathematics, 13, (2015),109-121.

11.) Inthakon W., Strong convergence theorems for generalized nonexpansive mappings with the system of equilibrium problems in banach spaces, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 15, (2014),753-763.

12.) Inthakon W., Kaewkhao A., Niyamosot N., Common fixed points for some generalized nonexpansive mappings and nonspreading-type mappings in uniformly convex Banach spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2012, (2012),110.

13.) Dhompongsa S., Inthakon W., Takahashi W., A weak convergence theorem for common fixed points of some generalized nonexpansive mappings and nonspreading mappings in a Hilbert space, Optimization, 60, (2011),769-779.

14.) Inthakon W., Dhompongsa S., Takahashi W., Strong convergence theorems for maximal monotone operators and generalized nonexpansive mappings in banach spaces, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 11, (2010),45-63.

15.) Dhompongsa S., Inthakon W., Kaewkhao A., Edelstein's method and fixed point theorems for some generalized nonexpansive mappings, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 350, (2009),12-17.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280