บริการวิชาการที่ผ่านมา


SEAMS 17

ภาษาอังกฤษ

Mathematical Olympiad

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ICFPTA2007

CMIC2011

tmo8

วันวิทยาศาสตร์ 2556

Mathematical Olympiad
ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280