โครงการวิจัยที่ผ่านมา


 

The workshop on fixed point theory and optimization

The 15th International Conference of Young Algebraists in Thailand (ICYAT2019)

Combinatorial and algebraic aspects of geometric structures 

 The 23rd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE23

 The 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization 2018 (ACFPTO2018)

 

Workshop School on Scientific Computing and Environmental Science 2018

 

 

The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 2017) 
ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280