ผศ. ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ

Asst. Prof. Dr. Parkpoom Phetpradap

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายการศึกษาตลอดชีวิตและสหกิจศึกษา


Room

MB2222

Telephone

053-943326 # 160

Email

Website

http://sites.google.com/site/parkpoomcmu/

Education Background


Ph.D. (Mathematics), University of Bath, UK, 2011
M.Sc. (Mathematics), University of Cambridge, UK, 2007
B.Sc. (Mathematics), University of Leeds, UK, 2006

Research Area


Probability models
Financial Mathematics, Actuarial Sciencesผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Phetpradap P., A Fuzzy Soft Model for Haze Pollution Management in Northern Thailand, Advances in Fuzzy Systems, 2020, (2020),6968705.

2.) Phetpradap P., Some remarks on the large deviation of the visited sites of simple random walk in random scenery, Thai Journal of Mathematics, 2018, (2018),217-226.

3.) Nakharutai N., Phetpradap P., On the lowest unique bid auction with multiple bids, Engineering Letters, 23, (2015),125-131.

Other Information


 -


ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280