รศ. ดร.ภักดี เจริญสวรรค์

Assoc. Prof. Dr.Phakdi Charoensawan

อาจารย์


Room

MB2308B

Telephone

053-943326 # 146

Email

Website

Education Background


ปร.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
วท.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541

Research Area


 Fixed Point Theory

Research Field


- Analysis
- Fixed Pointผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Wongsaijai B., Charoensawan P., Suebcharoen T., Atiponrat W., Common fixed point theorems for auxiliary functions with applications in fractional differential equation, Advances in Difference Equations, 2021, (2021),503.

2.) Charoensawan P., Yambangwai D., Cholamjiak W., Suparatulatorn R., An inertial parallel algorithm for a finite family of G-nonexpansive mappings with application to the diffusion problem, Advances in Difference Equations, 2021, (2021),453.

3.) Suparatulatorn R., Charoensawan P., Khemphet A., An inertial subgradient extragradient method of variational inequality problems involving quasi-nonexpansive operators with applications, Mathematical Methods in the Applied Sciences, 44, (2021),12760-12773.

4.) Wongsaijai B., Charoensawan P., Chaobankoh T., Poochinapan K., Advance in compact structure-preserving manner to the Rosenau–Kawahara model of shallow-water wave, Mathematical Methods in the Applied Sciences, 44, (2021),7048-7064.

5.) Mouktonglang T., Charoensawan P., Suparatulatorn R., A novel iterative scheme of operators with property (E) and its applications, UPB Scientific Bulletin, Series A: Applied Mathematics and Physics, 83, (2021),45-54.

6.) Thangthong C., Charoensawan P., Dangskul S., Phudolsitthiphat N., Common Best Proximity Point Theorems in JS-Metric Spaces Endowed with Graphs, Journal of Function Spaces, 2021, (2021),5524494.

7.) Suparatulatorn R., Charoensawan P., Poochinapan K., Dangskul S., An algorithm for the split feasible problem and image restoration, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales - Serie A: Matematicas, 115, (2021),12.

8.) Charoensawan P., Chaobankoh T., Best proximity point results for g-proximal geraghty mappings, Thai Journal of Mathematics, 18, (2020),951-961.

9.) Charoensawan P., Suparatulatorn R., Hyers-ulam stability of the additive s-functional inequality and hom-derivations in banach algebras, Thai Journal of Mathematics, 18, (2020),997-1013.

10.) Suparatulatorn R., Khemphet A., Charoensawan P., Suantai S., Phudolsitthiphat N., Generalized self-adaptive algorithm for solving split common fixed point problem and its application to image restoration problem, International Journal of Computer Mathematics, 97, (2020),1431-1443.

11.) Charoensawan P., Atiponrat W., Coincidence point theorems for BKC-contraction mappings in generalized metric spaces endowed with a directed graph, Thai Journal of Mathematics, 18, (2020),539-549.

12.) Thangthong C., Charoensawan P., Some common fixed point theorem for geraghty’s type contraction mapping with two T-metrics in T-metric spaces with graph, Thai Journal of Mathematics, 18, (2020),733-743.

13.) Charoensawan P., Chaobankoh T., Best proximity point theorems for (G, D)-proximal geraghty maps in JS-metric spaces, Journal of Function Spaces, 2020, (2020),5681253.

14.) Wiriyapongsanon A., Charoensawan P., Chaobankoh T., Best proximity coincidence point results for (α, D)-proximal generalized Geraghty mappings in JS-metric spaces, Journal of Function Spaces, 2020, (2020),8832662.

15.) Chousurin R., Mouktonglang T., Charoensawan P., Fourth-order conservative algorithm for nonlinear wave propagation: The rosenau-KdV equation, Thai Journal of Mathematics, 17, (2019),789-803.

16.) Suparatulatorn R., Charoensawan P., Poochinapan K., Inertial self-adaptive algorithm for solving split feasible problems with applications to image restoration, Mathematical Methods in the Applied Sciences, 42, (2019),7268-7284.

17.) Manorot P., Charoensawan P., Dangskul S., Numerical solutions to the Rosenau-Kawahara equation for shallow water waves via pseudo-compact methods, Thai Journal of Mathematics, 17, (2019),571-595.

18.) Chaobankoh T., Charoensawan P., Common tripled fixed point theorems for ψ-geraghty-type contraction mappings endowed with a directed graph, Thai Journal of Mathematics, 17, (2019),11-30.

19.) Thangthong C., Charoensawan P., Common fixed point theorems for some admissible contraction mapping in JS-metric spaces, Thai Journal of Mathematics, 17, (2019),257-271.

20.) Phudolsitthiphat N., Charoensawan P., Common fixed point results for three maps one of which is multivalued in G-metric spaces, Thai Journal of Mathematics, 16, (2018),455-469.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280