ผศ. ดร.หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล

Asst. Prof. Dr. Hatairat Yingtaweesittikul

อาจารย์


Room

MB2230

Telephone

053-943326 # 152

Email

Website

Education Background


วท.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548

Research Area


 Fixed Point theoryผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Yingtaweesittikul H., Ko K., Abdul Rahman N., Tan S.Y.L., Nagarajan N., Suphavilai C., CalmBelt: Rapid SARS-CoV-2 Genome Characterization for Outbreak Tracking, Frontiers in Medicine, 8, (2021),790662.

2.) Yingtaweesittikul H., Longani V., A corollary that provides seat arrangements for even numbers of seats, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, , (2021),1022-1028.

3.) Longani V., Yingtaweesittikul H., K2n+1 that are (2n + 1)-color n sequentially hamiltonian, Thai Journal of Mathematics, 18, (2020),1875-1880.

4.) Longani V., Yingtaweesittikul H., Seat arrangement problems, Thai Journal of Mathematics, 14, (2016),383-390.

5.) Yingtaweesittikul H., Suzuki type fixed point theorems for generalized multi-valued mappings in b-metric spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2013, (2013),215.

6.) Dhompongsa S., Takahashi W., Yingtaweesittikul H., Strong convergence theorems for equilibrium problems with nonlinear operators in Hilbert spaces, Pacific Journal of Optimization, 8, (2012),143-155.

7.) Dhompongsa S., Takahashi W., Yingtaweesittikul H., Weak convergence theorems for equilibrium problems with nonlinear operators in hilbert spaces, Fixed Point Theory, 12, (2011),309-320.

8.) Dhompongsa S., Yingtaweesittikul H., Fixed points for multivalued mappings and the metric completeness, Fixed Point Theory and Applications, 2009, (2009),972395.

9.) Dhompongsa S., Yingtaweesittikul H., Diametrically contractive multivalued mappings, Fixed Point Theory and Applications, 2007, (2007),19745.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280