รศ. ดร.อรรถพล แก้วขาว

Assoc. Prof. Dr.Attapol Kaewkhao

อาจารย์


Room

MB2224

Telephone

053-943326 # 158

Email

Website

Education Background


วท.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
กศ.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543

Research Area


 Analysis

Research Field


- Analysis
- Fixed Pointผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Arfat Y., Kumam P., Khan M.A.A., Ngiamsunthorn P.S., Kaewkhao A., A parallel hybrid accelerated extragradient algorithm for pseudomonotone equilibrium, fixed point, and split null point problems, Advances in Difference Equations, 2021, (2021),364.

2.) Khan N.S., Usman A.H., Kaewkhao A., Kumam P., Thounthong P., Humphries U.W., Exploring the nanomechanical concepts of development through recent updates in magnetically guided system, Scientific Reports, 11, (2021),13576.

3.) Usman A.H., Khan N.S., Humphries U.W., Ullah Z., Shah Q., Kumam P., Thounthong P., Khan W., Kaewkhao A., Bhaumik A., Computational optimization for the deposition of bioconvection thin Oldroyd-B nanofluid with entropy generation, Scientific Reports, 11, (2021),11641.

4.) Khan N.S., Shah Q., Sohail A., Ullah Z., Kaewkhao A., Kumam P., Zubair S., Ullah N., Thounthong P., Rotating flow assessment of magnetized mixture fluid suspended with hybrid nanoparticles and chemical reactions of species, Scientific Reports, 11, (2021),11277.

5.) Arfat Y., Kumam P., Khan M.A.A., Ngiamsunthorn P.S., Kaewkhao A., An inertially constructed forward–backward splitting algorithm in Hilbert spaces, Advances in Difference Equations, 2021, (2021),124.

6.) Thongpaen P., Kaewkhao A., Phudolsitthiphat N., Suantai S., Inthakon W., Weak and strong convergence theorems for common attractive points of widely more generalized hybrid mappings in hilbert spaces, Mathematics, 9, (2021),2491.

7.) Khan D., Rahman A.U., Ali G., Kumam P., Kaewkhao A., Khan I., The effect of wall shear stress on two phase fluctuating flow of dusty fluids by using light hill technique, Water (Switzerland), 13, (2021),1587.

8.) Bussaban L., Kaewkhao A., Suantai S., Inertial s-iteration forward-backward algorithm for a family of nonexpansive operators with applications to image restoration problems, Filomat, 35, (2021),771-782.

9.) Kaewkhao A., Klangpraphan C., Panyanak B., Fixed points of Osilike-Berinde-G-nonexpansive mappings in metric spaces endowed with graphs, Carpathian Journal of Mathematics, 37, (2021),311-323.

10.) Kaewkhao A., Bussaban L., Suantai S., Convergence theorem of inertial p-iteration method for a family of nonexpansive mappings with applications, Thai Journal of Mathematics, 18, (2020),1743-1751.

11.) Prommai T., Kaewkhao A., Inthakon W., Common fixed point theorems for firmly nonspreading mappings and quasi-nonexpansive mappings in CAT(0) spaces, Thai Journal of Mathematics, 2020, (2020),293-301.

12.) Bussaban L., Suantai S., Kaewkhao A., A parallel inertial S-iteration forward-backward algorithm for regression and classification problems, Carpathian Journal of Mathematics, 36, (2020),35-44.

13.) Bussaban L., Kaewkhao A., Suantai S., Cayley graphs of gyrogroups, Quasigroups and Related Systems, 27, (2019),25-32.

14.) Seanprom U., Kaewkhao A., Tongsiri N., Kettapun A., A group action on pandiagonal lanna magic squares, Thai Journal of Mathematics, 16, (2018),443-453.

15.) Kaewkhao A., Inthakon W., Kunwai K., Attractive points and convergence theorems for normally generalized hybrid mappings in CAT(0) spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2015, (2015),96.

16.) Kaewkhao A., Panyanak B., Suantai S., Viscosity iteration method in CAT(0) spaces without the nice projection property, Journal of Inequalities and Applications, 2015, (2015),278.

17.) Tiammee J., Kaewkhao A., Suantai S., On Browder’s convergence theorem and Halpern iteration process for G-nonexpansive mappings in Hilbert spaces endowed with graphs, Fixed Point Theory and Applications, 2015, (2015),187.

18.) Kunwai K., Kaewkhao A., Inthakon W., Properties of attractive points in cat(0) spaces, Thai Journal of Mathematics, 13, (2015),109-121.

19.) Dhompongsa S., Kaewkhao A., Panyanak B., Browder's convergence theorem for multivalued mappings without endpoint condition, Topology and its Applications, 159, (2012),2757-2763.

20.) Inthakon W., Kaewkhao A., Niyamosot N., Common fixed points for some generalized nonexpansive mappings and nonspreading-type mappings in uniformly convex Banach spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2012, (2012),110.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280