ผศ. ดร.สุปรีดี แดงสกุล

Asst. Prof. Dr. Supreedee Dangskul

อาจารย์


Room

MB2320C

Telephone

053-943326 # 135

Email

Website

Education Background


Ph.D. (Geometry and Topology), University of Edinburgh, UK, 2016
วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

 

Research Area


Research Field


- Topologyผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Dangskul S., Stability of functional equations in a single variable via JS-metrics, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 499, (2021),125065.

2.) Dangskul S., Suebcharoen T., Evaluation of shallow water waves modelled by the Rosenau-Kawahara equation using pseudo-compact finite difference approach, International Journal of Computer Mathematics, , (2021),None.

3.) Thangthong C., Charoensawan P., Dangskul S., Phudolsitthiphat N., Common Best Proximity Point Theorems in JS-Metric Spaces Endowed with Graphs, Journal of Function Spaces, 2021, (2021),5524494.

4.) Suparatulatorn R., Charoensawan P., Poochinapan K., Dangskul S., An algorithm for the split feasible problem and image restoration, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales - Serie A: Matematicas, 115, (2021),12.

5.) Dangskul S., Suparatulatorn R., Global minimization of common best proximity points for generalized cyclic ϕ-contractions in metric spaces, Thai Journal of Mathematics, 18, (2020),1173-1183.

6.) Borodzik M., Dangskul S., Ranicki A., Solid angles and Seifert hypersurfaces, Annals of Global Analysis and Geometry, 57, (2020),415-454.

7.) Manorot P., Charoensawan P., Dangskul S., Numerical solutions to the Rosenau-Kawahara equation for shallow water waves via pseudo-compact methods, Thai Journal of Mathematics, 17, (2019),571-595.

8.) Atiponrat W., Dangskul S., Khemphet A., Coincidence point theorems for KC-contraction mappings in JS-metric spaces endowed with a directed graph, Carpathian Journal of Mathematics, 35, (2019),263-272.

9.) Dangskul S., Laohakosol V., Tangsupphathawat P., Values of sequences of purely periodic functions, Applied Mathematics E - Notes, 12, (2012),5-13.

10.) Laohakosol V., Tangsupphathawat P., Dangskul S., Values taken by linear combinations of cosine functions, Applied Mathematics E - Notes, 10, (2010),184-190.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280