ผศ. ดร.นวินดา ฉัตรสกุลพรหม

Asst. Prof. Dr. Nawinda Chutsagulprom

อาจารย์


Room

MB2302

Telephone

053-943326 # 125

Email

Website

http://math.science.cmu.ac.th/nawinda/

Education Background


Ph.D. (Mathematics), Universitaet Potsdam, Germany, 2016
M.Res. (Mathematics), University of Oxford, UK, 2011
M.Math (Mathematics), University of Oxford, UK, 2008

Research Area


   ผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Moonchai S., Chutsagulprom N., Semiparametric semivariogram modeling with a scaling criterion for node spacing: A case study of solar radiation distribution in Thailand, Mathematics, 8, (2020),1-16.

2.) Moonchai S., Chutsagulprom N., Short-term forecasting of renewable energy consumption: Augmentation of a modified grey model with a Kalman filter, Applied Soft Computing Journal, 87, (2020),105994.

3.) Chustagulprom N., Reich S., Reinhardt M., A hybrid ensemble transform particle filter for nonlinear and spatially extended dynamical systems, SIAM-ASA Journal on Uncertainty Quantification, 4, (2016),592-608.

Other Information


   


ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280