ผศ. ดร.ณัฐพล พลอยมะกล่ำ

Asst. Prof. Dr. Nattapol Ploymaklam

อาจารย์


Room

MB2225

Telephone

053-943326 # 157

Email

Website

http://www.math.science.cmu.ac.th/nattapol

Education Background


Ph.D. (Applied Mathematics), Iowa State University, USA, 2014
M.S. (Mathematics), Drexel Unitversity, USA, 2008
B.A. (Mathematics and Linguistics), Swarthmore College, USA, 2006

Research Area


 Numerical analysisผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Darayon C., Khebchareon M., Ploymaklam N., An invariant-preserving scheme for the viscous burgers-poisson system, Computation, 9, (2021),115.

2.) Taweelarp S., Suntikoon S., Rojsiraphisal T., Ploymaklam N., Saenton S., Geochemical Modeling of Scale Formation due to Cooling and CO2-degassing in San Kamphaeng Geothermal Field, Northern Thailand, Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 20, (2021),1-12.

3.) Ploymaklam N., Chaturantabut S., Reduced-order modeling of a local discontinuous galerkin method for burgers-poisson equations, Thai Journal of Mathematics, 18, (2020),2053-2069.

4.) Ploymaklam N., A local discontinuous Galerkin method for the reduced Burgers-Poisson equation, Thai Journal of Mathematics, 17, (2019),515-525.

5.) Ploymaklam N., Wichiramala W., A smaller cover of the moser’s worm problem, Chiang Mai Journal of Science, 45, (2018),2528-2533.

6.) Ploymaklam N., Kumbhar P., Pani A., A priori error analysis of the local discontinuous Galerkin method for the viscous Burgers-Poisson system, International Journal of Numerical Analysis and Modeling, 14, (2017),784-807.

7.) Liu H., Ploymaklam N., A local discontinuous Galerkin method for the Burgers–Poisson equation, Numerische Mathematik, 129, (2015),321-351.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280