รศ. ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล

Assoc. Prof. Dr.Thaned Rojsiraphisal

สายตรงหัวหน้าภาค

รองหัวหน้าภาควิชา


Room

MB2202

Telephone

053-943326 # 117

Email

Website

Education Background


Ph.D. (Applied Mathematics),  University of Colorado Boulder, USA, 2007
M.S. (Applied Mathematics),  University of Colorado Boulder, USA, 2004
M.S. (Mathematics), Oregon State University, USA, 2001
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540

Research Area


Control Theory
data analysis, mathematical modelผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Chaichana K., Kitro A., Chaidee S., Rojsiraphisal T., The potential effects of temperature on outpatient visits: a case study in Chiang Mai, Thailand, Environmental Science and Pollution Research, 28, (2021),64431-64439.

2.) Taghieh A., Mohammadzadeh A., Tavoosi J., Mobayen S., Rojsiraphisal T., Asad J.H., Zhilenkov A., Observer-based control for nonlinear time-delayed asynchronously switching systems: A new LMI approach, Mathematics, 9, (2021),2968.

3.) Ghadiri H., Khodadadi H., Mobayen S., Asad J.H., Rojsiraphisal T., Chang A., Observer-based robust control method for switched neutral systems in the presence of interval time-varying delays, Mathematics, 9, (2021),2473.

4.) Rojsiraphisal T., Mobayen S., Asad J.H., Vu M.T., Chang A., Puangmalai J., Fast terminal sliding control of underactuated robotic systems based on disturbance observer with experimental validation, Mathematics, 9, (2021),1935.

5.) Taweelarp S., Suntikoon S., Rojsiraphisal T., Ploymaklam N., Saenton S., Geochemical Modeling of Scale Formation due to Cooling and CO2-degassing in San Kamphaeng Geothermal Field, Northern Thailand, Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 20, (2021),1-12.

6.) Suebcharoen T., Rojsiraphisal T., Mouktonglang T., Controlled current quality improvement by multi-target linear quadratic regulator for the grid integrated renewable energy system, Journal of Analysis and Applications, 19, (2021),47-66.

7.) Boonsatit N., Sriraman R., Rojsiraphisal T., Lim C.P., Hammachukiattikul P., Rajchakit G., Finite-time synchronization of clifford-valued neural networks with infinite distributed delays and impulses, IEEE Access, 9, (2021),111050-111061.

8.) Rojsiraphisal T., Niamsup P., Yimnet S., Global uniform asymptotic stability criteria for linear uncertain switched positive time-varying delay systems with all unstable subsystems, Mathematics, 8, (2020),1-18.

9.) Puangmalai J., Tongkum J., Rojsiraphisal T., Finite-time stability criteria of linear system with non-differentiable time-varying delay via new integral inequality, Mathematics and Computers in Simulation, 171, (2020),170-186.

10.) Puangmalai W., Puangmalai J., Rojsiraphisal T., Robust finite-time control of linear system with non-differentiable time-varying delay, Symmetry, 12, (2020),680.

11.) Charatchaiwanna A., Rojsiraphisa T., Aunmeungtong W., Reichart P.A., Khongkhunthian P., Mathematical equations for dental implant stability patterns during the osseointegration period, based on previous resonance frequency analysis studies, Clinical Implant Dentistry and Related Research, 21, (2019),1028-1040.

12.) Zamart C., Rojsiraphisal T., Finite-time stabilization of linear systems with time-varying delays using new integral inequalities, Thai Journal of Mathematics, 17, (2019),173-191.

13.) Yimnet S., Wongsaijai B., Rojsiraphisal T., Poochinapan K., Numerical implementation for solving the symmetric regularized long wave equation, Applied Mathematics and Computation, 273, (2016),809-825.

14.) Rojsiraphisal T., Puangmalai J., An improved finite-time stability and stabilization of linear system with constant delay, Mathematical Problems in Engineering, 2014, (2014),154769.

15.) Keadnarmol P., Rojsiraphisal T., Globally exponential stability of a certain neutral differential equation with time-varying delays, Advances in Difference Equations, 2014, (2014),32.

16.) Mekparyup J., Saithanu K., Naksuwan P., Hongboonme M., Rojsiraphisal T., Multiple linear regression equation for chloride estimation of the groundwater for chanthaburi, thailand, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 87, (2013),443-451.

17.) Rojsiraphisal T., Sudsanguan W., Robust exponential stability of linear neutral system with constant neutral and time-varying discrete delays, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 87, (2013),459-474.

18.) Rojsiraphisal T., Sudsanguan W., New robust exponential stability criteria for neutral system with mixed constant delays, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 86, (2013),553-566.

19.) Rajchakit G., Rojsiraphisal T., Rajchakit M., Robust stability and stabilization of uncertain switched discrete-time systems, Advances in Difference Equations, 2012, (2012),134.

20.) Rajchakit M., Niamsup P., Rojsiraphisal T., Rajchakit G., Delay-dependent guaranteed cost controller design for uncertain neural networks with interval time-varying delay, Abstract and Applied Analysis, 2012, (2012),587426.

Other Information


  


ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280