รศ. ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

Assoc. Prof. Dr.Piyapong Niamsup

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม


Room

MB2307

Telephone

053-943326 # 130

Email

Website

Education Background


Ph.D. (Mathematics), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 1998  
M.Sc. (Mathematics), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 1995
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534

Research Area


Control Theory
Complex analysisผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Thanh N.T., Niamsup P., Phat V.N., New results on finite-time stability of fractional-order neural networks with time-varying delay, Neural Computing and Applications, 33, (2021),17489-17496.

2.) Tino N., Niamsup P., Finite-Time Synchronization Between Two Different Chaotic Systems by Adaptive Sliding Mode Control, Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, 7, (2021),589406.

3.) Thuan M.V., Niamsup P., Phat V.N., Finite-Time Control Analysis of Nonlinear Fractional-Order Systems Subject to Disturbances, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, 44, (2021),1425-1441.

4.) Petaratip T., Niamsup P., Stability analysis of an unemployment model with time delay, AIMS Mathematics, 6, (2021),7421-7440.

5.) Thanh N.T., Niamsup P., Phat V.N., Observer-based finite-time control of linear fractional-order systems with interval time-varying delay, International Journal of Systems Science, 52, (2021),1386-1395.

6.) Phat V.N., Niamsup P., Muoi N.H., State feedback observer-based control design for linear descriptor systems with multiple time-varying delays, IMA Journal of Mathematical Control and Information, 37, (2021),1218-1236.

7.) Niamsup P., Phat V.N., H∞ control for linear descriptor systems with non-differentiable delays in both state and observation, Optimization, 70, (2021),1809-1823.

8.) Rojsiraphisal T., Niamsup P., Yimnet S., Global uniform asymptotic stability criteria for linear uncertain switched positive time-varying delay systems with all unstable subsystems, Mathematics, 8, (2020),1-18.

9.) Phat V., Niamsup P., Thuan M.V., A new design method for observer-based control of nonlinear fractional-order systems with time-variable delay, European Journal of Control, 56, (2020),124-131.

10.) Niamsup P., Phat V.N., State feedback stabilization of linear descriptor time-varying delay systems, Transactions of the Institute of Measurement and Control, 42, (2020),2191-2197.

11.) Emharuethai C., Niamsup P., Ramachandran R., Weera W., Time-varying delayed H control problem for nonlinear systems: A finite time study using quadratic convex approach, Symmetry, 12, (2020),713.

12.) Muoi N.H., Phat V.N., Niamsup P., Erratum: 'Comment on criteria for robust finite-time stabilisation of linear singular systems with interval time-varying delay' by Wang and Wu, IET Control Theory and Applications, 14, (2020),1000-1001.

13.) Thanh N.T., Phat V.N., Niamsup P., New finite-time stability analysis of singular fractional differential equations with time-varying delay, Fractional Calculus and Applied Analysis, 23, (2020),504-519.

14.) Boonpikum A., Botmart T., Niamsup P., Weera W., Improved Delay-Dependent Stability Criterion for Genetic Regulatory Networks with Interval Time-Varying Delays via New Lyapunov Functionals, Mathematical Problems in Engineering, 2020, (2020),9590582.

15.) Yimnet S., Niamsup P., Finite-time stability and boundedness for linear switched singular positive time-delay systems with finite-time unstable subsystems, Systems Science and Control Engineering, 8, (2020),541-568.

16.) Botmart T., Yotha N., Niamsup P., Weera W., Junsawang P., Mixed H/ passive exponential function projective synchronization of delayed neural networks with hybrid coupling based on pinning sampled-data control, Advances in Difference Equations, 2019, (2019),383.

17.) Tranthi J., Botmart T., Weera W., Niamsup P., A new approach for exponential stability criteria of new certain nonlinear neutral differential equations with mixed time-varying delays, Mathematics, 7, (2019),737.

18.) Khongja N., Botmart T., Niamsup P., Weera W., Guaranteed cost control for exponential stability of a nonlinear system with mixed time-varying delays in states and controls, Advances in Difference Equations, 2018, (2018),435.

19.) Wangrat S., Niamsup P., Exponentially practical stability of discrete time singular system with delay and disturbance, Advances in Difference Equations, 2018, (2018),130.

20.) Sau N., Phat V., Niamsup P., On Finite-Time Stability of Linear Positive Differential-Algebraic Delay Equations, IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 65, (2018),1984-1987.

Other Information


  •  ได้รับรางวัลช้างทองคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ประเภท อาจารย์นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280