กิจกรรมวิจัย


การประชุมนานาชาติหัวข้อ Combinatorial and algebraic aspects of geometric structuresThe main conference will focus on geometric structures on manifolds and spaces of such structures. The classical Fricke-Teichmüller space for surfaces provides the key prototype, and has multiple interpretations as simultaneously the space of hyperbolic, conformal, and complex structures. The focus of the workshop includes modern investigation of this space (curve complex techniques, Teichmüller /WP/Lipschitz geometry, etc), generalizations to other geometric structures associated to surfaces (flat structures, higher Teichmüller theory, etc), and applications to the study of other associated objects (e.g. mapping class groups, bundles, 3-manifolds etc).

The main website of the conference is http://www.math.science.cmu.ac.th/lst

  วันที่ 5 มี.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280