ข่าวรับสมัครนักศึกษา


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562ประกาศเรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวบไซด์ 
http://www.grad.cmu.ac.th

  วันที่ 4 มี.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280