บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2023ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
 
นายพีรวิชญ์ สุริยะ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์
 
ที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2023 ระดับ Gold Medal
จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมวิชาการ SST49 เมื่อวันที่ 23 - 25 มกราคม 2567 
นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Submodularity Property for Facility Location of Dynamic Flow Networks
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ Assoc. Prof. Vorapong Suppakitpaisarn จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น และ ผศ.ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

 

  วันที่ 29 ม.ค. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280