ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ข้อมูลสถิติสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ สัปดาห์วันวิทย์ มช. 66ตามที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลประกอบการแข่งขัน และเพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้มีข้อมูลประกอบในการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ทางภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอประกาศคะแนนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบรอบแรก ดังไฟล์แนบ
 
ทั้งนี้ คะแนนจากการจัดสอบครั้งนี้ หากนักเรียนได้คะแนนน้อย ไม่ได้หมายความว่านักเรียนไม่มีศักยภาพทางคณิตศาสตร์ แต่อาจเป็นเพราะข้อจำกัดในการจัดการแข่งขัน เช่น ระยะเวลาที่จำกัดในการทำข้อสอบ การเตรียมความพร้อม สิ่งแวดล้อมขณะทำแบบทดสอบ
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนทุกคนในการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ต่อไปรายการเอกสาร Download
1 cutoff-มปลาย.pdf
2 cutoff-มต้น.pdf

  วันที่ 2 ก.ย. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280