บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ รับทุนการศึกษาจากบริษัทกรุงเทพประกันภัยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทฯ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ BKI Schorlarship รุ่นที่ 6 โดยมีคุณอลงกรณ์ กาศทิพย์ ผู้จัดการภาคเหนือ ฝ่ายธุรกิจสาขาและการร่วมทุน คุณจักรวาล สุธรรม ผู้จัดการสาขา สาขาเชียงใหม่ ฝ่ายธุรกิจสาขาและการร่วมทุน และคุณปุริมปรัชญ์ ไตรเมธีวัชร์  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา สาขาเชียงใหม่ ฝ่ายธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัท และ ซึ่งได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ต่อคนต่อปีการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา (ชั้นปีที่ 2 - 4)
 
สำหรับนักศึกษารหัส 64 นายเวธน์วศิน ลิ้มประดิษฐานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาในแขนงคณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัย เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนดังกล่าว โดยจะได้รับทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และจะได้รับโอกาสให้เข้าฝึกปฏิบัติงานในบริษัทฯ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้รับการจัดสรรทุนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดสรรทุนดังกล่าวแก่นักศึกษานักศึกษาแขนงคณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัยที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม นอกจากนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ยังได้เสาะแสวงหาทุนการศึกษาเพื่ออุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาอย่างหลากหลาย ทั้งทุนสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี ทุนทำงานพิเศษ และทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สำเร็จการศึกษาโดยไม่มีอุปสรรคในระหว่างการเรียน
 
สำหรับผู้ที่สนใจมอบทุนการศึกษาอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ หรือสามารถบริจาคทุนการศึกษาได้ผ่านทางระบบบริจาคทุน https://fund.science.cmu.ac.th 
  วันที่ 16 พ.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280