โอลิมปิกวิชาการ


ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 และรับธงเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 21ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลใน
"การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20"
The 20th Thailand Mathematical Olympiad (TMO20th)
ในระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2566 ณ Terminal Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา
 
เหรียญเงิน
1. นายธนัท   วณิชชากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. นายกันตภณ   เอกวัฒนกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
 
เหรียญทองแดง 
3. นายณธวัฒน์   วัฒนรพีพงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
4. นายกิตติภัท  เธียรวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. นายธนากร   ผดุงวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
 
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
6. น.ส.ภัทรานิษฐ์   แก้วมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 
โดยมี ผศ.ดร. เบน วงศ์สายใจ หัวหน้าทีม, ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ โพธิ  รองหัวหน้าทีม และ นายสิริพันธุ์   จันทราศรี ผู้ช่วยหัวหน้าทีม จากโรงเรียนจักรคำคณาทร เป็นผู้ควบคุมทีม
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบธง การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ซึ่งจะจัดพร้อมกับ Math Festival 2024 ในระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2567 ต่อไป ท่านสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและการแข่งขันได้ผ่านทางแฟนเพจ TMO 21 & Math Festival 2024 www.facebook.com/TMO21CMU
  วันที่ 16 พ.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280