ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร คณิตศาสตร์เชิงการจัดสำหรับครูภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร "คณิตศาสตร์เชิงการจัดสำหรับครู"

จัดอบรมแบบ On-site ในระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2566 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายการเอกสาร Download
1 ประชาสัมพันธ์ อบรมครู คอมบินาทริก.pdf

  วันที่ 31 ม.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280