กิจกรรม ป.ตรี


คืนสู่เหย้าชาวคณิตศาสตร์ 2565 : จิบชายามบ่าย สไลต์คณิตศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดงานคืนสู่เหย้าชาวคณิตศาสตร์ 2565 ขึ้น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ลานปริพันธ์ (ลานหน้าร้านกาแฟภาควิชาคณิตศาสตร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนภาควิชาที่ได้สำเร็จการศึกษา ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับศิษย์เก่า รวมถึงคณาจารย์ประจำภาควิชา เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันต่อภาควิชาคณิตศาสตร์ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาภาควิชาในโอกาสต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นก่อนกิจกรรมการนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ (รับน้องขึ้นดอย) ที่จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมในรอบ 3 ปี หลังจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลายลง โดยการจัดกิจกรรมนี้จัดในรูปแบบร้านชาภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้เปิดโอกาสทุกคนได้มีโอกาสพูดคุยกันตามอัธยาศัย

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า ผู้เกษียณ เพื่อสร้างความผูกพัน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาภาควิชาคณิตศาสตร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

  วันที่ 18 พ.ย. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280