โอลิมปิกวิชาการ


ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ มช. จัดการประชุมเครือข่ายศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดค่าย สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ มช. จัดการประชุมเครือข่ายศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดค่าย สอวน. ค่าย 1
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนศูนย์ สอวน. ประกอบด้วย โรงเรียนจักรคำคณาธร จังหวัดลำพูน และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์โรงเรียนดังกล่าวทั้งสอง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และมีความเสมอภาค รวมถึงเป็นการกระจายพัฒนาการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ระดับสูงสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป
 
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กว่า 2,400 คน และผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 จำนวน 68 คน โดยคณาจารย์ผู้สอนในค่าย 1 ในปีนี้ มาจากเครือข่ายครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในภาคเหนือที่ได้รับการอบรมเข้มจากมูลนิธิ สอวน. 
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ดำเนินการจัดการบริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพในทุกระดับ เพื่อเป็นการส่งมอบองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์สู่ภาคประชาสังคมต่อไป
  วันที่ 24 ก.ย. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280