ข่าวรับสมัครนักศึกษา


ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2565
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูล และสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565
โดยทำการสมัครผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.cmu.ac.th
 
ข้อมูลรายละเอียดการเปิดรับสมัครในรอบนี้
 
หลักสูตรระดับปริญญาโท
 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  คณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์)
  วันที่ 28 ส.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280