ข่าวรับสมัครงาน


ภาควิชาคณิตศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4180092 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์
 
คุณสมบัติทั่วไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศรับสมัคร)
✅ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
✅ มีความรู้เกี่ยวกับงานบริการการศึกษา งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป และงานด้านการคลังและพัสดุ หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานบริการการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
✅ มีความสามารถในการใช้และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
✅ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
✅ สมัครด้วยตนเอง จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 ในเวลาทำการ
✅ สมัครทางไปรษณีย์ ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 5 กันยายน 2565
✅ สมัครผ่าน CMU HR e-Recruitment จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565
 
ประกาศจากคณะวิทยาศาสตร์ จากระบบ CMU HR e-recruitment: 
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-TXprdw-T1RZek53PT0?fbclid=IwAR3fvsnMOh8mObdeODxmzHEQQ2XC5WHm9Vdua_XwylCoQUzzzLTceZLKm0s
  วันที่ 28 ส.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280