Gifted Math


ประกาศคะแนน นักเรียน ครั้งที่ 2 เทอม 1-2565 โครงการ Gifted math วันที่ 23-24 ก.ค. 2565


ประกาศคะแนน นักเรียน ครั้งที่ 2 เทอม 1-2565 โครงการ Gifted math วันที่ 23-24 ก.ค. 2565รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 คะแนน-ม.5-ครั้งที่-2-เทอม-1-2565.xlsx
2 คะแนน-ม.4-ครั่งที่-2-เทอม-1-2565.xlsx

  วันที่ 2 ส.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280