ข่าวรับสมัครนักศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี


ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีรายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนก.pdf

  วันที่ 7 ก.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280