กิจกรรม ป.ตรี


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ - สถิติ ประจำปีการศึกษา 2565ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ - สถิติ เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา 
 
การจัดการปฐมนิเทศดังกล่าวนี้ จัดขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ - สถิติ โดยมีการชี้แจงและนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต่อการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ข้อมูลแนะนำภาควิชา หลักสูตร แผนการศึกษา และระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้เข้าสมัครสังกัดวิชาเอกในปลายภาคการศึกษาที่ 1 และเข้าสังกัดวิชาเอกในต้นภาคการศึกษาที่ 2 ต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นแบบ Onsite เต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ 2 ปี ภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้คลี่คลายลง
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้ได้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่ครบ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยให้การดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึงและอบอุ่น ผู้ปกครองจึงสามารถวางใจได้ว่า บุตรหลานที่ได้รับการศึกษาจากทางภาควิชา จะสำเร็จการศึกษาเป็นพลเมืองโลกระดับแถวหน้าได้อย่างภาคภูมิ
 
  วันที่ 17 มิ.ย. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280