บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
 
นางสาวพรไพลิน หอมสมบัติ
นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 
ที่ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564  (Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021) จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยได้รับรางวัล ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท และมีโอกาสร่วมงานกับ อพวช. ในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์
 
กิจกรรมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เป็นโครงการที่เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีการอบรมความรู้ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์กับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ซึ่งปีที่ผ่านมานี้ มีการอบรมในรูปแบบออนไลน์ และอบรมเชิงปฏิบัติการในระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ  “สุขที่กาย ด้วยความเข้าใจ – Better Health” 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรม : https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/8029
รายละเอียดข่าว : https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/15415
  วันที่ 30 พ.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280