ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


โครงการอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ Cryptocurrency โดยใช้ machine learning สำหรับวางแผนการลงทุนการลงทุนในโลก Cryptocurrency เป็นการลงทุนที่กำลังมาแรง แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากเราใช้เหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์ และข้อมูลย้อนหลังเพื่อรองรับในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ เพื่อที่สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีเหตุผล มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
 
คณะวิทยาศาสตร์ มช. โดย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร
 
"การวิเคราะห์ Cryptocurrency โดยใช้ machine learning สำหรับวางแผนการลงทุน"
 
โดยเป็นการอบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom meeting ซึ่งผู้เรียนสามารถดูวีดีโอย้อนหลัง ทำแบบทดสอบสมรรถนะย้อนหลังได้ และสามารถสอบถามวิทยากรในคำถามที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 1 เดือนหลังจากการอบรม
 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. ผ่านทาง School of Lifelong Education
 
หลักสูตรการเรียน มีเนื้อหาการเรียน 3 ส่วน ประกอบด้วย
 
❇️ พื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซี วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
❇️ การวิเคราะห์และจิตวิทยาการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี  วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565
❇️ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์การเทรดและทำธุรกรรมด้วยคริปโทเคอร์เรนซี วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565
 
ค่าสมัคร ท่านละ 5,000 บาท
(ยังไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 600 บาท ทั้งนี้ ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานใน มช. หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก มช. และมีส่วนลดสำหรับผู้อบรมที่เข้าร่วมโครงการอบรม Cryptocurrency รุ่นก่อนหน้านี้ 10%) 
 
 
สนใจสมัครได้ที่ https://www2.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000191
  วันที่ 8 พ.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280