ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก


ประกาศภาควิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์1_65รอบที่2.pdf

  วันที่ 5 พ.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280