กิจกรรม ป.ตรี


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและศึกษาต่อภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและศึกษาต่อ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความพร้อมให้แก่นักศึกษาสำหรับการออกไปสมัครงาน และศึกษาต่อ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรต่าง ๆ อาทิ
 
กิจกรรม ทักษะพื้นฐานในการทำงาน และการเตรียมความพร้อมด้านการสมัครงานและศึกษาต่อ โดยศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์
คุณพุฒินันท์ วัฒนประเสริฐโชค
คุณศรายุทธ วิริยะคุณานันท์
คุณกวิน เหลืองโสภาพันธ์ 
คุณศิร ทับอินทร์
คุณขวัญชัย กันไว
 
กิจกรรม ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพกับการสัมภาษณ์งาน
โดย คุณขวัญชนิตา ศิลปชัย
 
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนานักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนรอบด้าน นอกเหนือจากความสามารถทางวิชาการที่มีความโดดเด่นอยู่แล้ว และสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลต่อไป
  วันที่ 19 ม.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280