ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศคะแนน Gifted Math ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 2564


ประกาศคะแนน Gifted Math ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 2564รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 คะแนน-ม.5-ครั้งที่-2-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2564.xlsx
2 คะแนน-ม.4-ครั้งที่-2-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2564.xlsx

  วันที่ 2 ธ.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280