โอลิมปิกวิชาการ


ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล
"การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18"  The 18th Thailand Mathematical Olympiad (TMO18th)
ในระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รางวัลเหรียญเงิน
  • นายจิรัชพัท นันตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  • นายวสุ มหัทธนะกุล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย
รางวัลเหรียญทองแดง
  • นายพีระพงษ์ ต๊ะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
  • นายณัฐวุฒิ หมั่นขีด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
  • นายวชิรวิชญ์ ธาดาเสถียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
  • นายรัชชานนท์ สมณะ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย
รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับภาคเหนือ
  • นายจิรัชพัท นันตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
โดยมี ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ โพธิ หัวหน้าทีม
ผศ.ดร. เบน วงศ์สายใจ รองหัวหน้าทีม และ ผศ.ดร. เป็นหญิง โรจนกุล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม เป็นผู้ควบคุมทีม
 
การจัดการแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยทำการจัดสอบ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และธรรมนูญการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ มูลนิธิ สอวน. อย่างเคร่งครัด 
  วันที่ 26 พ.ย. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280