กิจกรรมวิจัย


ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TJCDCGGG2020+1ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (TJCDCGGG2020+1) ในระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
 
ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านเรขาคณิตวิยุต เรขาคณิตเชิงคำนวณ ทฤษฎีกราฟ เกม และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg/register.php ได้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบราชการ และสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ของงานประชุม  http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg

  วันที่ 23 ส.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280