ข่าวรับสมัครนักศึกษา


รับสมัครเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า


รับสมัครเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – วันที่ 7 สิงหาคม 2563รายละเอียดทั้งหมด(ลิ้งสำนักทะเบียน)
รายการเอกสาร Download
1 โครงการเรียนล่วงหน้า.doc
2 ใบสมัครโครงการเรียนล่วงหน้า 2563.doc

  วันที่ 10 ก.ค. 2563


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280