ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562  โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ ภาควิชามีดังนี้

1. เกมสนุกปลูกปัญญา

2. ภาพลวงตา มายาลวงใจ

3. เขาวงกต

4. นิทรรศการคณิตศาสตร์ จากโครงการ Gifted Math

5. เกมชิงรางวัลใหญ่ทุกต้นชั่วโมง

6. การตอบปัญหาคณิตศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสะสมสแตมป์เพื่อแลกของรางวัลต่าง ๆ มากมาย 

ทั้งมีผู้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคณะนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในเขตภาคเหนือ

  วันที่ 20 ส.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280