เว็บไซต์กระบวนวิชา 201117

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม

(MATHEMATICS AND SCIENCE IN CIVILIZATION)

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

  

ชื่อกระบวนวิชา: คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม (MATHEMATICS AND SCIENCE IN CIVILIZATION)

 

ผู้สอน:         อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

ห้องพัก:       MB 2304 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 3)

โทรศัพท์:     (053) 94-3327 ต่อ 127

อีเมล์:           kettapun[at]gmail.com

Facebook:   Atichart Kettapun

เว็บไซต์:       www.atichart.com

 

ผู้สอน:            อาจารย์ ดร.คมสันติ โชคถวาย
ห้องพัก:         PB1-338 (ตึกฟิสิกส์1 ชัน 3)
โทรศัพท์:      (053) 94-3367

อีเมล์:           komsanti.chokethawai[at]cmu.ac.th

Facebook:   kom cmu

 

Facebook Group ของรายวิชา: 201117 2/2557

 

วันเวลาที่สอน:
    อังคารและศุกร์ เวลา 08.00-09.30 น. ห้อง SCB1100
 

Office Hours:

    นักศึกษาสามารถนัดพบนอกเวลาสอนได้เสมอ

    สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบถามก่อนสอบกลางภาค สามารถมาพบอาจารย์อติชาต ได้ในวันจันทร์ที่ 2 มี.ค. 58 เวลา 10-12 น. ที่ห้องพัก MB2304 ตึกคณิตศาสตร์

 

สัดส่วนการให้คะแนน:  

       สอบกลางภาค                       30%

        สอบปลายภาค                      30%

        รายงาน/ผลงาน                 30% 

        การสอบย่อย                        10%

 

ทัศนศึกษา ณ วัดอุโมงค์: วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30-12.00 น. นัดเจอกันที่ลานเจดีย์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม กรุณามาตรงเวลา หากไม่รู้จักสถานที่ ขอแนะนำให้มาก่อนเวลา

กำหนดการเรื่องการทำรายงาน:

1. ให้จัดกลุ่มละ 4-7 คนเท่านั้น โดยเน้นให้ทำงานเป็นทีม ให้หาข้อมูลร่วมกัน อภิปรายถกเถียงกัน และหาข้อสรุปร่วมกัน
2. ส่งรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม                      วันศุกร์ที่ 30 ม.ค. 58
3. ชมผลงานนักศึกษารุ่นก่อน                   วันพุธที่ 4 ก.พ. 58 เวลา 11.00-14.00 น. และวันศุกร์ที่ 6 ก.พ. 58 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องอ่านหนังสือ (ห้องสมุด) ภาควิชาคณิตศาสตร์ นับเป็น Quiz ด้วย
4. ส่งหัวข้อและแนวทางการสร้างผลงาน     วันอังคารที่ 24 ก.พ. 58
5. ส่งผลงานสมบูรณ์                              วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 58
6. นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนของกลุ่มที่ถูกคัดเลือก (หลังวันที่ 10 เม.ย. 58)

สอบกลางภาค: วันพุธที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 15.30-17.30 น. ณ ห้อง RB3201 (ลำดับที่ 1-48) และ RB3202 (ลำดับที่ 49-95) / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ / ให้ นศ. เตรียมดินสอ 2B ยางลบ เครื่องคิดเลขธรรมดา สำหรับการสอบด้วย (ห้ามใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์)

สอบปลายภาค: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้อง RB5102 (ลำดับที่ 1-48) และ RB5103 (ลำดับที่ 49-95) / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ

 

ประกาศคะแนน: คะแนนเก็บ 65% และ การวิเคราะห์คะแนนเก็บ 65% (ขาดคะแนน Quiz 5% และคะแนนสอบปลายภาค 30%) ประกาศวันที่ 29 เม.ย. 58 หากพบข้อผิดพลาดหรือสงสัยในคะแนนโปรดแจ้ง อ.ดร.อติชาต เกตะตะพันธุ์ โดยทันที

 


ทัศนศึกษา ณ วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม :

สามารถคลิกที่นี่เพื่อชมภาพเพิ่มเติม

“ตอนแรกนึกว่าจะเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อ เพราะว่าเป็นการทัศนศึกษาวัด แต่เมื่อได้มาถึงกลับ ตื่นตา ถูกใจ แปลกใจ คำถามเข้ามาในหัวสมองมากมาย เป็นวัดที่แปลกตา มีอุโมงค์ มีประวัติที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก แถมยังเหลือหลักฐานให้พวกเราเห็นจนถึงปัจจุบันทนี้ จึงเป็นการทัศนศึกษาที่ได้บุญ ได้ความประทับใจหลายอย่างพร้อมกัน”
นายราชวัช ถิ่นจอม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1


“วัดอุโมงค์เป็นอะไรที่อลังการมาก และทุกส่วนในวัดอุโมงค์มีอะไรให้เราคิดเสมอ เหมือนถูกสร้างขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์ล้วนๆ มันเป็นความประทับใจที่มากสุดว่า คนโบราณก็มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนปัจจุบัน”
นายอนุวัฒน์ กุณารบ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

 

“มาครั้งแรกก็ได้รับความรู้มากมาย ถ้ามาเองก็คงไม่รู้ว่าในอุโมงค์เป็นภาพอะไร ความรู้จะเกิดก็ต้องตั้งคำถาม ดีกว่าไปให้อาหารปลา เห็นทั้งศิลปะและประวัติศาสตร์ และยังเห็นถึงเศรษฐกิจในอดีต เห็นถึง การค้า เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และงานศอลปะ เปรียบได้มาสวรรค์ที่สูงส่ง”
นางสาวเกณิกา จันจินะ นักศึกษาคณะเกษรตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

 

“1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติของวัดอุโมงค์ 2.เทคนิคและการศึกษาเกี่ยวกับจิตรกรรมวัดอุโมงค์ 3.ได้เห็นลวดลายของจิตรกรรมในอดีต เป็นกิจกรรมที่สนุกไม่น่าเบื่อและยังได้ความรู้เหมือนมาพักผ่อน อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ให้น้องๆรุ่นอื่นมาอีก เพราะบางทีเคยมาวัดอุโมงค์แต่ไม่เคยเข้ามาในอุโมงค์และดูรูปจิตรกรรมของอุโมงค์เลย”
นางสาวสาริศา ใจสมัคร นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2

 

“รู้สึกประทับใจมาก โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมะค่อนข้างมาก จะพยายามเข้าใกล้พระธรรมทุกครั้งที่มีโอกาส ครั้งนี้ถือเป็นการทำให้ข้าพเจ้าได้ใกล้ชิดพระธรรมมากขึ้น และยังได้ชมอุโมงค์ที่มีประวัติยาวนาน”
นางสาวณัชชา ลาวัณย์รัตนากุล นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

 


 

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

 

1) เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนวิชา

2) เอกสารประกอบการสอน

3) วีดีทัศน์ประกอบการสอน และลิงค์น่าสนใจ

4) ตัวอย่างรายงานหรือผลงานสำหรับวิชา 201117

5) เอกสารอ้างอิงในกระบวนวิชานี้

5) ความรู้เพิ่มเติม


หน้าหลัก