ผศ. ดร.กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์

Asst. Prof. Dr. Kanyuta Poochinapan

อาจารย์


Room

MB2231

Telephone

053-943326 # 151

Email

Website

Education Background


วท.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2552
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542

Research Area


Numerical PDE
Fluid mechanics
Numerical analysisผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Nanta S., Yimnet S., Poochinapan K., Wongsaijai B., On the identification of nonlinear terms in the generalized Camassa-Holm equation involving dual-power law nonlinearities, Applied Numerical Mathematics, 160, (2021),386-421.

2.) Suparatulatorn R., Charoensawan P., Poochinapan K., Dangskul S., An algorithm for the split feasible problem and image restoration, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales - Serie A: Matematicas, 115, (2021),12.

3.) Wongsaijai B., Sukantamala N., Poochinapan K., A mass-conservative higher-order ADI method for solving unsteady convection–diffusion equations, Advances in Difference Equations, 2020, (2020),513.

4.) Wongsaijai B., Oonariya C., Poochinapan K., Compact structure-preserving algorithm with high accuracy extended to the improved Boussinesq equation, Mathematics and Computers in Simulation, 178, (2020),125-150.

5.) Chousurin R., Mouktonglang T., Wongsaijai B., Poochinapan K., Performance of compact and non-compact structure preserving algorithms to traveling wave solutions modeled by the Kawahara equation, Numerical Algorithms, 85, (2020),523-541.

6.) Disyadej T., Kwanmuang S., Muneesawang P., Promjan J., Poochinapan K., Smart transmission line maintenance and inspection using mobile robots, Advances in Science, Technology and Engineering Systems, 5, (2020),493-500.

7.) Tamang N., Wongsaijai B., Mouktonglang T., Poochinapan K., Novel algorithm based on modification of Galerkin finite element method to general Rosenau-RLW equation in (2 + 1)-dimensions, Applied Numerical Mathematics, 148, (2020),109-130.

8.) Kerdboon J., Yimnet S., Wongsaijai B., Mouktonglang T., Poochinapan K., Convergence analysis of the higher-order global mass-preserving numerical method for the symmetric regularized long wave equation, International Journal of Computer Mathematics, , (2020),1-36.

9.) Suparatulatorn R., Charoensawan P., Poochinapan K., Inertial self-adaptive algorithm for solving split feasible problems with applications to image restoration, Mathematical Methods in the Applied Sciences, 42, (2019),7268-7284.

10.) Wongsaijai B., Mouktonglang T., Sukantamala N., Poochinapan K., Compact structure-preserving approach to solitary wave in shallow water modeled by the Rosenau-RLW equation, Applied Mathematics and Computation, 340, (2019),84-100.

11.) Yimnet S., Wongsaijai B., Rojsiraphisal T., Poochinapan K., Numerical implementation for solving the symmetric regularized long wave equation, Applied Mathematics and Computation, 273, (2016),809-825.

12.) Poochinapan K., Wongsaijai B., Disyadej T., Efficiency of high-order accurate difference schemes for the korteweg-de vries equation, Mathematical Problems in Engineering, 2014, (2014),862403.

13.) Wongsaijai B., Poochinapan K., A three-level average implicit finite difference scheme to solve equation obtained by coupling the Rosenau-KdV equation and the Rosenau-RLW equation, Applied Mathematics and Computation, 245, (2014),289-304.

14.) Wongsaijai B., Poochinapan K., Disyadej T., A compact finite difference method for solving the general Rosenau-RLW equation, IAENG International Journal of Applied Mathematics, 44, (2014),192-199.

15.) Janwised J., Wongsaijai B., Mouktonglang T., Poochinapan K., A modified three-level average linear-implicit finite difference method for the Rosenau-Burgers equation, Advances in Mathematical Physics, 2014, (2014),734067.

16.) Moshkin N., Poochinapan K., Christov C., Numerical implementation of Aristov-Pukhnachev's formulation for axisymmetric viscous incompressible flows, International Journal for Numerical Methods in Fluids, 62, (2010),1063-1080.

17.) Moshkin N., Poochinapan K., Novel finite difference scheme for the numerical solution of two-dimensional incompressible navier-stokes equations, International Journal of Numerical Analysis and Modeling, 7, (2010),321-329.

Other Information

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280