โครงการนักศึกษาพบนักวิจัย

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการนักศึกษาพบนักวิจัย ในวันพุธที่ 23 มี.ค. 2559 ณ ห้้องประชุม 1 ชั้น 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์

IMG_0791

IMG_0790

IMG_0792

IMG_0787

IMG_0786

IMG_0784