ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


IS สาขาการสอนคณิตศาสตร์


IS สาขาการสอนคณิตศาสตร์IS สาขาการสอนคณิตศาสตร์

  วันที่ 2 มี.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280