ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการโรงเรียนฤดูหนาวและการประชุมสัมมนาคณิตศาสตร์การเงินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ศูนย์วิจัยด้านการจำลองเชิงคำนวณขั้นสูงสำหรับพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมสีเขียว และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน The 2nd International Winter School and Symposium of Financial Mathematics in Thailand บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ จากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและทั่วโลก  
  • สำหรับ On-site รับจำนวน 40 ท่าน ค่าลงทะเบียน 500  บาท
    โดยสามารถเข้าร่วมงานในระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 พฤศจิกายน 2566 
    สถานที่จัดงาน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • สำหรับ Online ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM รับจำนวนไม่จำกัด โดยท่านจะได้รับลิงค์เข้าร่วมงานผ่านทางอีเมล์ที่สมัคร
    ทั้งนี้จะสามารถรับชมได้เฉพาะ Keynote และ Invited Lectures เท่านั้น
    โดยสามารถเข้าร่วมงานผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ ZOOM ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 พฤศจิกายน 2566 (รอยืนยันเวลาอีกครั้ง)
สำหรับผู้สนใจ สามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์
https://cmu.to/mathwinterschool2023
 รายการเอกสาร Download
1 ที่พักแนะนำ.pdf
2 ประชาสัมพันธ์.pdf

  วันที่ 6 ก.ย. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280