อ. ดร.ภรัณยู จันทร
Dr.Pharunyou Chanthorn
อาจารย์

 

Contact Info.Contact Information
Room:MB2320G
Telephone:053-943326 # 165
Email:
Website:ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280