รศ. ดร.สายัญ ปันมา

Assoc. Prof. Dr.Sayan Panma

อาจารย์


Room

MB2308E

Telephone

053-943326 # 148

Email

Website

Education Background


วท.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

Research Area


 Algebraic Graph Theoryผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Tisklang C., Panma S., Characterizations of Cayley graphs of finite transformation semigroups with restricted range, Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, , (2020),2150041.

2.) Suksumran T., Panma S., Parametrization of generalized Heisenberg groups, Applicable Algebra in Engineering, Communications and Computing, , (2019),None.

3.) Panma S., Nupo N., On the Independence Number of Cayley Digraphs of Rectangular Groups, Graphs and Combinatorics, 34, (2018),579-598.

4.) Chaiya Y., Pookpienlert C., Nupo N., Panma S., On the semigroup whose elements are subgraphs of a complete graph, Mathematics, 6, (2018),76.

5.) Nupo N., Panma S., Independent domination number in Cayley digraphs of rectangular groups, Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, 10, (2018),1850024.

6.) Tisklang C., Panma S., On connectedness of cayley graphs of finite transformation semigroups, Thai Journal of Mathematics, 2018, (2018),261-271.

7.) Arworn S., Gyurov B., Nupo N., Panma S., Endomorphisms of cayley digraphs of rectangular groups, Algebra and Discrete Mathematics, 26, (2018),153-169.

8.) Pleanmani N., Gyurov B., Panma S., Partially composed property of generalized lexicographic product graphs, Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, 9, (2017),1750079.

9.) Panma S., Meksawang J., Isomorphism Conditions for Cayley Graphs of Rectangular Groups, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, 39, (2016),29-41.

10.) Pipattanajinda N., Knauer U., Gyurov B., Panma S., Mazorchuk V., The endomorphism monoids of (n − 3)-regular graphs of order n, Algebra and Discrete Mathematics, 22, (2016),284-300.

11.) Suksumran T., Panma S., On connected cayley graphs of semigroups, Thai Journal of Mathematics, 13, (2015),641-652.

12.) Ruangnai M., Panma S., Arworn S., On Cayley isomorphisms of left and right groups, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 80, (2012),561-571.

13.) Panma S., Arworn S., Phongchan S., On cayley isomorphisms of clifford semigroups, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 79, (2012),667-682.

14.) Promsakon C., Panma S., Connectedness of endo-cayley digraphs of right(left) zero union of semigroups, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 77, (2012),51-61.

15.) Promsakon C., Panma S., Functorial properties of endo-Cayley constructions, Far East Journal of Mathematical Sciences, 51, (2011),1-15.

16.) Panma S., Knauer U., Arworn S., On transitive Cayley graphs of strong semilattices of right (left) groups, Discrete Mathematics, 309, (2009),5393-5403.

17.) Panma S., Na Chiangmai N., Knauer U., Arworn S., Characterizations of Clifford semigroup digraphs, Discrete Mathematics, 306, (2006),1247-1252.

Other Information
  


ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280