รศ. ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

Assoc. Prof. Dr.Piyapong Niamsup

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม


Room

MB2307

Telephone

053-943326 # 130

Email

Website

Education Background


Ph.D. (Mathematics), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 1998  
M.Sc. (Mathematics), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 1995
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534

Research Area


Control Theory
Complex analysisผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Rojsiraphisal T., Niamsup P., Yimnet S., Global uniform asymptotic stability criteria for linear uncertain switched positive time-varying delay systems with all unstable subsystems, Mathematics, 8, (2020),1-18.

2.) Phat V., Niamsup P., Thuan M.V., A new design method for observer-based control of nonlinear fractional-order systems with time-variable delay, European Journal of Control, 56, (2020),124-131.

3.) Niamsup P., Phat V.N., State feedback stabilization of linear descriptor time-varying delay systems, Transactions of the Institute of Measurement and Control, 42, (2020),2191-2197.

4.) Emharuethai C., Niamsup P., Ramachandran R., Weera W., Time-varying delayed H control problem for nonlinear systems: A finite time study using quadratic convex approach, Symmetry, 12, (2020),713.

5.) Muoi N.H., Phat V.N., Niamsup P., Erratum: 'Comment on criteria for robust finite-time stabilisation of linear singular systems with interval time-varying delay' by Wang and Wu, IET Control Theory and Applications, 14, (2020),1000-1001.

6.) Thanh N.T., Phat V.N., Niamsup P., New finite-time stability analysis of singular fractional differential equations with time-varying delay, Fractional Calculus and Applied Analysis, 23, (2020),504-519.

7.) Yimnet S., Niamsup P., Finite-time stability and boundedness for linear switched singular positive time-delay systems with finite-time unstable subsystems, Systems Science and Control Engineering, 8, (2020),541-568.

8.) Niamsup P., Phat V.N., H∞ control for linear descriptor systems with non-differentiable delays in both state and observation, Optimization, , (2020),None.

9.) Thuan M.V., Niamsup P., Phat V.N., Finite-Time Control Analysis of Nonlinear Fractional-Order Systems Subject to Disturbances, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, , (2020),None.

10.) Boonpikum A., Botmart T., Niamsup P., Weera W., Improved Delay-Dependent Stability Criterion for Genetic Regulatory Networks with Interval Time-Varying Delays via New Lyapunov Functionals, Mathematical Problems in Engineering, 2020, (2020),9590582.

11.) Botmart T., Yotha N., Niamsup P., Weera W., Junsawang P., Mixed H/ passive exponential function projective synchronization of delayed neural networks with hybrid coupling based on pinning sampled-data control, Advances in Difference Equations, 2019, (2019),383.

12.) Tranthi J., Botmart T., Weera W., Niamsup P., A new approach for exponential stability criteria of new certain nonlinear neutral differential equations with mixed time-varying delays, Mathematics, 7, (2019),737.

13.) Wangrat S., Niamsup P., Exponentially practical stability of discrete time singular system with delay and disturbance, Advances in Difference Equations, 2018, (2018),130.

14.) Sau N., Phat V., Niamsup P., On Finite-Time Stability of Linear Positive Differential-Algebraic Delay Equations, IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 65, (2018),1984-1987.

15.) Khongja N., Botmart T., Niamsup P., Weera W., Guaranteed cost control for exponential stability of a nonlinear system with mixed time-varying delays in states and controls, Advances in Difference Equations, 2018, (2018),435.

16.) Niamsup P., Phat V., Robust Finite-time H Control of Linear Time-varying Delay Systems with Bounded Control via Riccati Equations, International Journal of Automation and Computing, 15, (2018),355-363.

17.) Thipcha J., Niamsup P., New exponential passivity of BAM neural networks with time-varying delays, Neural Computing and Applications, 29, (2018),1593-1600.

18.) Singkibud P., Hiep L., Niamsup P., Botmart T., Mukdasai K., Delay-dependent robust H performance for uncertain neutral systems with mixed time-varying delays and nonlinear perturbations, Mathematical Problems in Engineering, 2018, (2018),5721695.

19.) Niamsup P., Botmart T., Weera W., Modified function projective synchronization of complex dynamical networks with mixed time-varying and asymmetric coupling delays via new hybrid pinning adaptive control, Advances in Difference Equations, 2017, (2017),124.

20.) Muoi N., Phat V., Niamsup P., Criteria for robust finite-time stabilisation of linear singular systems with interval timevarying delay, IET Control Theory and Applications, 11, (2017),1968-1975.

Other Information

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280