ศ. ดร.สุเทพ สวนใต้

Prof. Dr.Suthep Suantai

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Room

MB2318

Telephone

053-943326 # 138

Email

Website

Education Background


วท.ด. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2526

 

Research Area


Fixed point theory
Banach space theory

Research Field


- Analysis
- Fixed Pointผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Suantai S., Kesornprom S., Pholasa N., Cho Y.J., Cholamjiak P., A relaxed projection method using a new linesearch for the split feasibility problem, AIMS Mathematics, 6, (2021),2690-2703.

2.) Suantai S., Jailoka P., A Self-Adaptive Algorithm for Split Null Point Problems and Fixed Point Problems for Demicontractive Multivalued Mappings, Acta Applicandae Mathematicae, 170, (2020),883-901.

3.) Hanjing A., Suantai S., Hybrid inertial accelerated algorithms for split fixed point problems of demicontractive mappings and equilibrium problems, Numerical Algorithms, 85, (2020),1051-1073.

4.) Suparatulatorn R., Khemphet A., Charoensawan P., Suantai S., Phudolsitthiphat N., Generalized self-adaptive algorithm for solving split common fixed point problem and its application to image restoration problem, International Journal of Computer Mathematics, 97, (2020),1431-1443.

5.) Inthakon W., Suantai S., Sarnmeta P., Chumpungam D., A new machine learning algorithm based on optimization method for regression and classification problems, Mathematics, 8, (2020),1007.

6.) Puangpee J., Suantai S., A new accelerated viscosity iterative method for an infinite family of nonexpansive mappings with applications to image restoration problems, Mathematics, 8, (2020),615.

7.) Panyanak B., Suantai S., Diametrically Regular Mappings and Browder’s Theorem Without the Endpoint Condition, Numerical Functional Analysis and Optimization, 41, (2020),495-505.

8.) Hanjing A., Suantai S., A fast image restoration algorithm based on a fixed point and optimization method, Mathematics, 8, (2020),378.

9.) Suparatulatorn R., Cholamjiak W., Suantai S., Existence and Convergence Theorems for Global Minimization of Best Proximity Points in Hilbert Spaces, Acta Applicandae Mathematicae, 165, (2020),81-90.

10.) Suantai S., Peeyada P., Yambangwai D., Cholamjiak W., A parallel-viscosity-type subgradient extragradient-line method for finding the common solution of variational inequality problems applied to image restoration problems, Mathematics, 8, (2020),248.

11.) Jailoka P., Suantai S., Viscosity approximation methods for split common fixed point problems without prior knowledge of the operator norm, Filomat, 34, (2020),761-777.

12.) Jailoka P., Berinde V., Suantai S., Strong convergence of picard and mann iterations for strongly demicontractive multi-valued mappings, Carpathian Journal of Mathematics, 36, (2020),269-276.

13.) Bussaban L., Suantai S., Kaewkhao A., A parallel inertial S-iteration forward-backward algorithm for regression and classification problems, Carpathian Journal of Mathematics, 36, (2020),35-44.

14.) Suantai S., Kankam K., Cholamjiak P., A novel forward-backward algorithm for solving convex minimization problem in Hilbert spaces, Mathematics, 8, (2020),42.

15.) Cholamjiak P., Suantai S., Sunthrayuth P., An explicit parallel algorithm for solving variational inclusion problem and fixed point problem in Banach spaces, Banach Journal of Mathematical Analysis, 14, (2020),20-40.

16.) Suparatulatorn R., Cholamjiak P., Suantai S., Self-adaptive algorithms with inertial effects for solving the split problem of the demicontractive operators, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales - Serie A: Matematicas, 114, (2020),40.

17.) Cholamjiak P., Pholasa N., Suantai S., Sunthrayuth P., The generalized viscosity explicit rules for solving variational inclusion problems in Banach spaces, Optimization, , (2020),1-27.

18.) Cholamjiak P., Suantai S., Sunthrayuth P., Strong convergence of a general viscosity explicit rule for the sum of two monotone operators in hilbert spaces, Journal of Applied Analysis and Computation, 9, (2019),2137-2155.

19.) Khuangsatung W., Jailoka P., Suantai S., An iterative method for solving proximal split feasibility problems and fixed point problems, Computational and Applied Mathematics, 38, (2019),177.

20.) Suantai S., Petrot N., Suwannaprapa M., Iterative methods for finding solutions of a class of split feasibility problems over fixed point sets in Hilbert spaces, Mathematics, 7, (2019),1012.

Other Information

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280