ศ. ดร.สุเทพ สวนใต้

Prof. Dr.Suthep Suantai

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Room

MB2318

Telephone

053-943326 # 138

Email

Website

Education Background


วท.ด. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2526

 

Research Area


Fixed point theory
Banach space theory

Research Field


- Analysis
- Fixed Pointผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Farajzadeh A., Cheraghi P., Suantai S., On Weak Subdifferential and Augmented Normal Cone, Thai Journal of Mathematics, 19, (2021),1613-1624.

2.) Suantai S., Yambangwai D., Cholamjiak W., Solving common nonmonotone equilibrium problems using an inertial parallel hybrid algorithm with Armijo line search with applications to image recovery, Advances in Difference Equations, 2021, (2021),410.

3.) Suantai S., Noor M.A., Kankam K., Cholamjiak P., Novel forward–backward algorithms for optimization and applications to compressive sensing and image inpainting, Advances in Difference Equations, 2021, (2021),265.

4.) Thongpaen P., Kaewkhao A., Phudolsitthiphat N., Suantai S., Inthakon W., Weak and strong convergence theorems for common attractive points of widely more generalized hybrid mappings in hilbert spaces, Mathematics, 9, (2021),2491.

5.) Suantai S., Petrot N., Khonchaliew M., Inertial extragradient methods for solving split equilibrium problems, Mathematics, 9, (2021),1884.

6.) Jailoka P., Suantai S., On Split Fixed Point Problems for Multi-Valued Mappings and Designing a Self-Adaptive Method, Results in Mathematics, 76, (2021),133.

7.) Puangpee J., Suantai S., A new parallel algorithm to solving a system of quasi-variational inclusion problems and common fixed point problems in banach spaces, Fixed Point Theory, 22, (2021),809-836.

8.) Chumpungam D., Sarnmeta P., Suantai S., A new forward–backward algorithm with line search and inertial techniques for convex minimization problems with applications, Mathematics, 9, (2021),1562.

9.) Janngam K., Suantai S., An accelerated forward-backward algorithm with applications to image restoration problems, Thai Journal of Mathematics, 19, (2021),325-339.

10.) Suantai S., Kankam K., Cholamjiak P., Cholamjiak W., A parallel monotone hybrid algorithm for a finite family of G- nonexpansive mappings in Hilbert spaces endowed with a graph applicable in signal recovery, Computational and Applied Mathematics, 40, (2021),145.

11.) Suantai S., Kankam K., Cholamjiak P., A projected forward-backward algorithm for constrained minimization with applications to image inpainting, Mathematics, 9, (2021),890.

12.) Khuangsatung W., Suantai S., Kangtunyakarn A., The modification of generalized mixed equilibrium problems for convergence theorem of variational inequality problems and fixed point problems, Thai Journal of Mathematics, 19, (2021),271-296.

13.) Bunlue N., Cho Y.J., Suantai S., Best proximity point theorems for proximal multi-valued contractions, Filomat, 35, (2021),1889-1897.

14.) Suantai S., Tiammee J., The shrinking projection method for solving split best proximity point and equilibrium problems, Filomat, 35, (2021),1133-1140.

15.) Bussaban L., Kaewkhao A., Suantai S., Inertial s-iteration forward-backward algorithm for a family of nonexpansive operators with applications to image restoration problems, Filomat, 35, (2021),771-782.

16.) Suantai S., Panyanak B., Kesornprom S., Cholamjiak P., Inertial projection and contraction methods for split feasibility problem applied to compressed sensing and image restoration, Optimization Letters, , (2021),None.

17.) Suparatulatorn R., Suantai S., Stability and convergence analysis of hybrid algorithms for berinde contraction mappings and its applications, Results in Nonlinear Analysis, 4, (2021),159-168.

18.) Sarnmeta P., Inthakon W., Chumpungam D., Suantai S., On convergence and complexity analysis of an accelerated forward–backward algorithm with linesearch technique for convex minimization problems and applications to data prediction and classification, Journal of Inequalities and Applications, 2021, (2021),141.

19.) Jailoka P., Suantai S., Hanjing A., A fast viscosity forward-backward algorithm for convex minimization problems with an application in image recovery, Carpathian Journal of Mathematics, 37, (2021),449-461.

20.) Puangpee J., Suantai S., Algorithms for common best proximity points of the global minimization problem in Hilbert spaces, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 22, (2021),1133-1146.

Other Information


  • ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • ได้รับรางวัลช้างทองคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ประเภท อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280