อ. ดร.สุปรีดี แดงสกุล
Dr.Supreedee Dangskul
อาจารย์

 

Contact Info. Education BackgroundContact Information
Room:MB2320C
Telephone:053-943326 # 135
Email:
Website:


Education Background

B.S. (Mathematics) Kasetsart University, Thailand, 2005

M.S. (Mathematics) Chulalongkorn University, Thailand, 2009

Ph.D. (Geometry and Topology) University of Edinburgh, Scotland, UK, 2015
ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280