ผศ. ดร.ปรารถนา ใจผ่อง
Asst. Prof. Dr. Pradthana Jaipong
อาจารย์

 

Contact Info. Education Background Research Areas PublicationsContact Information
Room:MB2305
Telephone:053-943326 # 128
Email:
Website:


Education Background

 Ph.D. (Mathematics), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2011Research Area

Algebraic Topology

Low dimensional topology

Hyperbolic Geometry

Research Field
- Algebra
- Topology

ผลงานตีพิมพ์ จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html) 6(1)
งานวิจัย mathscinet 8
งานวิจัยอื่นๆ   0
งานวิจัย cmumis 5


Featured Publications

 

Jaipong, Pradthana Totally geodesic surfaces with arbitrarily many compressions. Algebr. Geom. Topol. 11 (2011), no. 2, 643–654., 57N10 (30F40 57N25 57N50)

Jaipong, P.; Sanwong, J. Multiplication semilocal modules and their endomorphism rings. East-West J. Math. 5 (2003), no. 2, 169–177., 16D10 (16D80 16S50)

1) Jaipong, Pradthana Totally geodesic surfaces with arbitrarily many compressions. Algebr. Geom. Topol. 11 (2011), no. 2, 643–654. (Reviewer: Torsten Asselmeyer-Maluga), 57N10 (30F40 57N25 57N50)

2) Jaipong, P.; Sanwong, J. Multiplication semilocal modules and their endomorphism rings. East-West J. Math. 5 (2003), no. 2, 169–177. (Reviewer: Nguy?n Vi?t D?ng), 16D10 (16D80 16S50)
ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280