ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


ประกาศรายชื่อและห้องสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์


ประกาศรายชื่อและห้องสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.ประกาศห้องสอบ
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2561

สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน 2561

เวลา 9.00-12.00 .   อาคารเรียนรวมหลังที่5 (RB 5)

 

 

ระดับประถมศึกษา    (ประเภทบุคคล)    (จำนวน 51 คน)

 
ห้องสอบ
เลขประจำตัว
 
RB 5210

 

 
1140001 - 1140051

 

 
 

ระดับประถมศึกษา     (ประเภททีม)       (จำนวน  96 คน)                               

  

 
ห้องสอบ

 

 
เลขประจำตัว

 

 
RB 5208
 
1340001 - 1340048
 
RB 5209
 
1340049 - 1340096
 
 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทบุคคล) (จำนวน 133 คน)

 

 

 

 
ห้องสอบ
 
เลขประจำตัว
 

 
RB 5301
 
3140001 - 3140082
 

 
RB 5308
 
3140083 - 3140133

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม)    (จำนวน  255 คน)                               

    

 
ห้องสอบ
 
เลขประจำตัว
 

 
RB 5101
 
3340001 - 3340090
 
RB 5102
 
3340091 - 3340141
 
RB 5103
 
3340142 - 3340192
 
RB 5104
 
3340193 - 3340243
 
RB 5105
 
3340244 - 3340267
 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทบุคคล) (จำนวน  109 คน)

 

 
ห้องสอบ
 
เลขประจำตัว
 
RB 5405
 
6140001 - 6140030
 
RB 5406
 
6140031 - 6140060
 
RB 5302
 
6140061 - 6140084
 
RB 5303
 
6140085 - 6140109
 
 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม) (จำนวน  291 คน)

 

 
ห้องสอบ
 
เลขประจำตัว
 
RB 5201
 
6340001 - 6340081
 
RB 5309
 
6340082 - 6340132
 
RB 5310
 
6340133 - 6340183
 
RB 5303
 
6340184 - 6340213
 
RB 5401
 
6340214 - 6340297

 

 

 
รายการเอกสาร Download
1 ประถม(บุคคล).pdf
2 ประถม(ทีม).pdf
3 ตอนต้น(บุคคล).pdf
4 ตอนต้น(ทีม).pdf
5 ตอนปลาย(บุคคล).pdf
6 ตอนปลาย(ทีม).pdf

  วันที่ 20 พ.ย. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280