ข่าวรับสมัครนักศึกษา


คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)


คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในปีการศึกษา 2560
  2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. เป็นนักศึกษาสังกัดทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาร่วม ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครในรอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
โดยขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
 
ไฟล์เอกสารประกาศรับสมัคร ที่นี่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ http://www.science.cmu.ac.th/webthai/student-news-detail.php?id=137
  วันที่ 13 มิ.ย. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280