กิจกรรม ป.ตรี


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561


ภาควิชาฯได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2561) ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษาและแนะนำแนวทางหลังสำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังมีกิจกรรมฐานเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายด้วยเช่นกันภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2561) ขึ้นทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษาและแนะนำแนวทางหลังสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อีกทั้งยังมีกิจกรรมฐานเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายด้วยเช่นกัน 

  วันที่ 16 มี.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280