โครงการรับเข้าวิธีพิเศษ ปี 2559

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัคร ปี 2559

แสดงความยินดีกับบัณฑิต

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในวันที่ 22 ม.ค. 2559 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์

12492041_941280382593129_8932473716421806261_o 12622091_941280815926419_4156365075127618776_o 12622197_941280385926462_8535613766420046385_o 12496273_941280389259795_5390122494098417849_o12593454_941281282593039_8826871300040737725_o

12615547_941288099259024_378075131274439975_o

ทำบุญภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญภาควิชา ในวันที่ 13 ม.ค. 2559 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์

10275450_936815286372972_5143452738965420316_o12473967_936815996372901_2806210413978947416_o 12471645_936818623039305_3465354738062903987_o 12466109_936818743039293_290269920119434147_o
12493865_936818829705951_6328875628500240946_o

12489450_936819116372589_2503142760105799447_o

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เทอม 2-2558

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558) เทอม 2/2558
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์


คะแนนครั้งที่ 2 ม.5 เทอม2-58
คะแนนครั้งที่ 2 ม.4 เทอม2-58

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 เทอม 2-2558

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558) เทอม 2/2558
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนนครั้งที่ 1 ม.4 เทอม2-58
คะแนนครั้งที่ 1 ม.5 เทอม2-58

ประกาศห้องสอบคัดเลือก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ

ประกาศห้องสอบคัดเลือก รอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ

ห้องสอบคัดเลือกฯ ปี58

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ

แผนที่ตึกอาคารคณิตศาสตร์ห้อง MBxxxx และ อาคาร 45 ปี SCB4map-คณิตศาสตร์-MBxxx-และ-SCB4

ประกาศห้องสอบ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประกาศห้องสอบ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2558 สอบวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 (RB 5)
สรุปห้องสอบ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

รายชื่อระดับประถมศึกษา (ประเภททีม) (จำนวน 96 คน)
รายชื่อระดับประถมศึกษา (ประเภทบุคคล) (จำนวน 87 คน)
รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม) (จำนวน 219 คน)
รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทบุคคล) (จำนวน 107 คน)
รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม) (จำนวน 228 คน)
รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทบุคคล) (จำนวน 87 คน)

แผนที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ -> อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 และะ อาคารเรียนรวมหลังที่ 3
map-math2rb3-5-2

ช่วงเวลา 6.00 – 12.00 น. มีกิจกรรมปันจักรยาน ทปอ. บริเวณศาลาอ่างแก้ว – หน้ามอ ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น

รายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program)(สาขาวิชาคณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 เทอม 1-2558

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 1-2 สิงหาคม 2558) เทอม 1/2558
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

ประกาศคะแนน ม.4 ครั้งที่ 3 เทอม 1-2558
ประกาศคะแนน ม.5 ครั้งที่ 3 เทอม 1-2558