ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เทอม 1-2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559) เทอม 1/2559
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนน ม.4 ครั้งที่ 2
คะแนน ม.5 ครั้งที่ 2

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 เทอม 1-2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2559) เทอม 1/2559
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนน ม.4 ครั้งที่ 1
คะแนน ม.5 ครั้งที่ 1

โครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) ปี 2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

รับสมัครสอบการทดสอบเบื้องต้นเพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๐ มิ.ย. – 
วันจันทร์ที่ ๔ ก.ค. ๒๕๕๙  ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท/คน  ที่งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า-ปี-59
โครงการเรียนล่วงหน้า

โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ปี 2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

ครั้งที่ ๑ วันที่  ๔ – ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ วันที่  ๒ – ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓ วันที่  ๖ – ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙

ณ ห้องเรียน ห้อง SCB๑๑๐๐, ห้อง SCB๒๑๐๐, ห้อง SCB๓๑๐๐, และห้อง MB๒๒๑๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ประสานงาน : ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้, อ.ดร.ปรียานุช โหนแหยม, นางปารณีย์ กันทวี

โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

โครงการนักศึกษาพบนักวิจัย

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการนักศึกษาพบนักวิจัย ในวันพุธที่ 23 มี.ค. 2559 ณ ห้้องประชุม 1 ชั้น 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์

IMG_0791

IMG_0790

IMG_0792

IMG_0787

IMG_0786

IMG_0784

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 เทอม 2-2558

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559) เทอม 2/2558
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนนครั้งที่ 3 ม. 4 เทอม2-58

โครงการรับเข้าวิธีพิเศษ ปี 2559

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัคร ปี 2559

แสดงความยินดีกับบัณฑิต

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในวันที่ 22 ม.ค. 2559 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์

12492041_941280382593129_8932473716421806261_o 12622091_941280815926419_4156365075127618776_o 12622197_941280385926462_8535613766420046385_o 12496273_941280389259795_5390122494098417849_o12593454_941281282593039_8826871300040737725_o

12615547_941288099259024_378075131274439975_o

ทำบุญภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญภาควิชา ในวันที่ 13 ม.ค. 2559 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์

10275450_936815286372972_5143452738965420316_o12473967_936815996372901_2806210413978947416_o 12471645_936818623039305_3465354738062903987_o 12466109_936818743039293_290269920119434147_o
12493865_936818829705951_6328875628500240946_o

12489450_936819116372589_2503142760105799447_o