โครงการนักศึกษาพบนักวิจัย

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการนักศึกษาพบนักวิจัย ในวันพุธที่ 23 มี.ค. 2559 ณ ห้้องประชุม 1 ชั้น 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์

IMG_0791

IMG_0790

IMG_0792

IMG_0787

IMG_0786

IMG_0784

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 เทอม 2-2558

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559) เทอม 2/2558
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนนครั้งที่ 3 ม. 4 เทอม2-58

โครงการรับเข้าวิธีพิเศษ ปี 2559

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัคร ปี 2559

แสดงความยินดีกับบัณฑิต

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในวันที่ 22 ม.ค. 2559 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์

12492041_941280382593129_8932473716421806261_o 12622091_941280815926419_4156365075127618776_o 12622197_941280385926462_8535613766420046385_o 12496273_941280389259795_5390122494098417849_o12593454_941281282593039_8826871300040737725_o

12615547_941288099259024_378075131274439975_o

ทำบุญภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญภาควิชา ในวันที่ 13 ม.ค. 2559 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์

10275450_936815286372972_5143452738965420316_o12473967_936815996372901_2806210413978947416_o 12471645_936818623039305_3465354738062903987_o 12466109_936818743039293_290269920119434147_o
12493865_936818829705951_6328875628500240946_o

12489450_936819116372589_2503142760105799447_o

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เทอม 2-2558

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558) เทอม 2/2558
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์


คะแนนครั้งที่ 2 ม.5 เทอม2-58
คะแนนครั้งที่ 2 ม.4 เทอม2-58

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 เทอม 2-2558

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558) เทอม 2/2558
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนนครั้งที่ 1 ม.4 เทอม2-58
คะแนนครั้งที่ 1 ม.5 เทอม2-58

ประกาศห้องสอบคัดเลือก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ

ประกาศห้องสอบคัดเลือก รอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ

ห้องสอบคัดเลือกฯ ปี58

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ

แผนที่ตึกอาคารคณิตศาสตร์ห้อง MBxxxx และ อาคาร 45 ปี SCB4map-คณิตศาสตร์-MBxxx-และ-SCB4