ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น โครงการเรียนล่วงหน้า

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2559 ณ วีรันดา ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559

13640905_1408034289223488_6146400066203501530_o

13652988_1246969755313786_9187668731629295566_o

13667785_1246945098649585_5368934982833246532_o

13726637_10201813852743448_1358057837307907531_n

13767165_1246869195323842_8057613092743646095_o

13873177_1408034465890137_6254256130044199472_n

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เทอม 1-2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559) เทอม 1/2559
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนน ม.4 ครั้งที่ 2
คะแนน ม.5 ครั้งที่ 2

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 เทอม 1-2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2559) เทอม 1/2559
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนน ม.4 ครั้งที่ 1
คะแนน ม.5 ครั้งที่ 1

โครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) ปี 2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

รับสมัครสอบการทดสอบเบื้องต้นเพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๐ มิ.ย. – 
วันจันทร์ที่ ๔ ก.ค. ๒๕๕๙  ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท/คน  ที่งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า-ปี-59
โครงการเรียนล่วงหน้า

โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ปี 2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

ครั้งที่ ๑ วันที่  ๔ – ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ วันที่  ๒ – ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓ วันที่  ๖ – ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙

ณ ห้องเรียน ห้อง SCB๑๑๐๐, ห้อง SCB๒๑๐๐, ห้อง SCB๓๑๐๐, และห้อง MB๒๒๑๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ประสานงาน : ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้, อ.ดร.ปรียานุช โหนแหยม, นางปารณีย์ กันทวี

โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

โครงการนักศึกษาพบนักวิจัย

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการนักศึกษาพบนักวิจัย ในวันพุธที่ 23 มี.ค. 2559 ณ ห้้องประชุม 1 ชั้น 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์

IMG_0791

IMG_0790

IMG_0792

IMG_0787

IMG_0786

IMG_0784

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 เทอม 2-2558

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559) เทอม 2/2558
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนนครั้งที่ 3 ม. 4 เทอม2-58