ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันที่ รายการ
23 ก.พ. 2564 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 2)
3 ธ.ค. 2563 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 1)
10 ก.ค. 2563 รับสมัครเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า
20 เม.ย. 2563 แจ้งรายละเอียดวิธีการสอบเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 (ครั้งที่ 2)
4 มี.ค. 2562 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)


Events

ปฏิทินกิจกรรม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280