ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 เทอม 2-2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนนครั้งที่ 3 นักเรียนโครงการ Gifted Math เทอม 2/2560 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนน ม.4 ครั้งที่ 3

กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “กิจกรรมต้อนรับ บัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ” วันศุกร์ 19 มกราคม 2561 อัลบั้มรูปรับปริญญา

DSCF2144 DSCF2167 DSCF2075 DSCF2079 DSCF2099 DSCF2139

แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอต้อนรับ บัณฑิต มหาบัณฑิตและ ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 52 ทุกท่าน และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “กิจกรรมต้อนรับ บัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ” วันศุกร์ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถง SCB4
26856797_10155641523198005_2124341780_n
กำหนดการกิจกรรม “แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2560”

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ AP Program

สอบวิชาแคลคูลัส 1 (206111) ตอน AP สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ห้องสอบ MB2111

ใบเซนชื่อเข้าห้องสอบ วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.60 สอบปลายภาค

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เทอม 2-2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนนครั้งที่ 2 นักเรียนโครงการ Gifted Math เทอม 2/2560 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนน ครั้งที่ 2 ม.4
คะแนน ครั้งที่ 2 ม.5