ประกาศรายชื่อและห้องสอบ AP Program

สอบวิชาแคลคูลัส 1 (206111) ตอน AP สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ห้องสอบ MB2111

ใบเซนชื่อเข้าห้องสอบ วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.60 สอบปลายภาค

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เทอม 2-2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนนครั้งที่ 2 นักเรียนโครงการ Gifted Math เทอม 2/2560 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนน ครั้งที่ 2 ม.4
คะแนน ครั้งที่ 2 ม.5

ประกาศรายชื่อและห้องสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อและห้องสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.

รายชื่อผู้เข้าสอบสมาคมคณิตศาสตร์

แผนที่ห้องสอบ

map to rb

จากคณิตไปอาคารเรียนรวม copyแผนที่2

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (มหิดล)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (มหิดล) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 สนามสอบ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (ทั้งหมด 204 คน) จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อและห้องสอบ

แผนที่

map-คณิตศาสตร์-MBxxx-และ-SCB4

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 เทอม 2-2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนนครั้งที่ 1 นักเรียนโครงการ Gifted Math เทอม 2/2560 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนน ครั้งที่ 1 ม.5
คะแนน ครั้งที่ 1 ม.4

ขอเชิญศิษย์เก่า ภาควิชาคณิตศาสตร์ทุกท่านร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้าวิดยา ม.ช.

21277905_10155267879868005_1510348118_o

เว็บไซต์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

facebook แฟนเพจสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

ลงทะเบียนร่วมงานคืนสู่เหย้าวิดยา ม.ช

ร่วมส่งภาพบรรยากาศระหว่างเรียน

กำหนดการกิจกรรมคืนสู่เหย้า

DSCF1804

DSCF1807

DSCF1805

DSCF1806

DSCF1818

DSCF1879

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้าคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 เทอม 1-2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนนครั้งที่ 3 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560) เทอม 1/2560 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนนนักเรียน ครั้งที่ 3 ม.4
คะแนนนักเรียน ครั้งที่ 3 ม.5